เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88815   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
03/05/2567 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ 11
25/04/2567 : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11
25/04/2567 : ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 9
09/10/2566 : รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 17
30/01/2567 : รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 22
30/10/2566 : ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23
18/04/2567 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร ( 20
01/11/2566 : รายงานการซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุนประจำปี 2567 24
18/04/2567 : ประกาศราคากลางโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ 18
30/10/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 34
02/04/2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 37
03/01/2567 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 35
01/04/2567 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 27
11/03/2567 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 42
12/02/2567 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 41
05/01/2567 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 30
08/12/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 32
06/11/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 32
29/11/2566 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 101
12/10/2566 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 116
09/10/2566 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 197
22/08/2566 : ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสังคม 118
16/08/2566 : ประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 148
05/10/2565 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2566 162
22/02/2566 : รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 147
30/03/2566 : รายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน 170
03/07/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4/2566 183
20/04/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2566 176
09/01/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2566 162
04/07/2566 : ประกาศราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวังหมาน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คลส. ถนนเทศบาล 1 บ้านแก้งไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 222
19/04/2566 : ประกาศราคากลางางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาลซอย 11 บ้านสังคม หมู่ที่ 1 125
08/03/2566 : ประการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ (ฌาปนสถาน) เมรุ บ้านเจื้องหมู่ที่ 4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 256
21/02/2566 : ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสลบโค-กระบือ จำนวน ๑ เครื่อง) 124
17/01/2566 : ประกาศราคากลางโรงการก่อสร้างโรงจอดรถจักยานยนต์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จำนวน 2 จุด 120
20/12/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว บ้านสังคม หมู่ที่ 2 128
22/11/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยทวีชัย 5/2 บ.แก้งไก่ ม.3 129
06/01/2566 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ประจำปีงบ 66 213
27/07/2565 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 257
25/07/2565 : ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 167
29/09/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 4537
04/11/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 138
17/10/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 137
12/04/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 121
10/03/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 121
08/02/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 118
12/01/2566 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 119
06/12/2565 : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 139
20/12/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 187
17/10/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 202
04/07/2565 : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1, 267


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2