เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
88809   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

คณะผู้บริหาร

นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
094-2906758
นายธันวา ลิธรรมมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลสังคม
081-0564372
นายเสถียร มีมาดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลสังคม
087-8577607
นายสงวน ทองทาบ
เลขานุการ
086-2249998
นายอารักษ์ คันธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสังคม