เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
68795   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา แสงพรมชารี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0847911471
นายพลร่ม พันธุ์นิล
คนงานประจำรถขยะ
0936015972
นายเสริม ฤทธิ์เม้า
คนงานประจำรถขยะ
0986072295
นางวงค์ออน อาจสยาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0621959115
นายอนุชิต ทนหงสา
คนงานประจำรถขยะ
0933929974
นายสุเมธ แย้มละม่อม
พนักงานจ้างทั่วไป
0927097262
นายสมาน การมาโส
พนักงานจ้างทั่วไป
0929666344
นางสาว กิติยา วงหาญ
พนักจ้างเหมาบริการ
นายสุวรรณ อาจแก้ว
พนักจ้างเหมาบริการ
-
นายเจษฏา คำยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวหทัยกาญจน์ คชมิตร
คนงานจ้างเหมาบริการ
0972768841
นางสาวมัณฑณา กินเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-2917897