เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88815   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา แสงพรมชารี
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0847911471
นายพลร่ม พันธุ์นิล
คนงานประจำรถขยะ
0936015972
นายเสริม ฤทธิ์เม้า
คนงานประจำรถขยะ
0986072295
นางวงค์ออน อาจสยาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0621959115
นายอนุชิต ทนหงสา
คนงานประจำรถขยะ
0933929974
นายสุเมธ แย้มละม่อม
พนักงานจ้างทั่วไป
0927097262
นายสมาน การมาโส
พนักงานจ้างทั่วไป
0929666344