เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
74   คน
สถิติทั้งหมด
88811   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโทประพล มีสติ
ปลัดเทศบาลตำบลสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0648892901
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นางเสาวภา ทุมไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
084-7863717
นางสุพัตรา ชานัย
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนรองปลัด
0870294064
นายสริยันต์ ลิธรรมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0878523740
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา