เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
448   คน
สถิติทั้งหมด
88298   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564
ภาพกิจกรรม ทต.สังคม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
  แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
 • จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 8-12 กรก...
  จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 8-12 กรก...
 • จดหมายข่าวงานกองคลัง
  จดหมายข่าวงานกองคลัง
 • แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
  แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
 • จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 1-5 กรกฎ...
  จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 1-5 กรกฎ...
 • ตรวจสภาพถังดับเพลิงโรงเรียนสังคมวิทยา
  ตรวจสภาพถังดับเพลิงโรงเรียนสังคมวิทยา
 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒน...
  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒน...
 • แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
  แก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
 • การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน ...
  การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน ...
 • จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 24-28 มิ...
  จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 24-28 มิ...
 • เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • ช่วยเหลือประชาชนรถติดหล่ม
  ช่วยเหลือประชาชนรถติดหล่ม
 • จดหมายข่าว 21/06/67
  จดหมายข่าว 21/06/67
 • จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 17-21 มิ...
  จดหมายข่าวงานป้องกันฯ วันที่ 17-21 มิ...
 • งานกองช่างออกสำรวจปรับปรุ่งซ่อมแซมป้า...
  งานกองช่างออกสำรวจปรับปรุ่งซ่อมแซมป้า...
 • โครงการสังคมเมืองน่าอยู่
  โครงการสังคมเมืองน่าอยู่
 • ประกาศการขายถุงอัดก้อน
  ประกาศการขายถุงอัดก้อน
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
ปลัดเทศบาลตำบลสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังคม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลสังคม
คู่มือการใช้งาน ระบบ E-Service ของเทศบาลตำบลสังคม
เทศบัญญัติตลาด
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสังคม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม
โทร.042-441026

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 296
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 208
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 569
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 393
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 09/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 585
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าการบริการประชาชนและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 29/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 517
ประกาศเทศบาลตำบลสังคมเรื่อง การขยายกำหรดเวลากำดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ครั้งที่2) ประจำปี2567
ลงข่าว : 26/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง
ลงข่าว : 14/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 48
ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 57
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
รายงานการซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุนประจำปี 2567
ลงข่าว : 01/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุโภคบริโภค และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาสังักด อปท. (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
โครงการ อปท. 1 สวนสมันไพร เฉลิมพระเกียรติ ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ อปท. เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการขนส่ง ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/07/2567 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567 : ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2567 : ซื้อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทางและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2567 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ระบบแรงดึงรูปตัวยู หมูที่ 3 บ้านแก้งไก่ ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.58 เมตร ความลึกภายในราง 0.40 เมตร ระยะทางยาว 148 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2567 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2567 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2567 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2567 : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและดผยแพร่ (จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2567 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
EP3 อยากรับน้องไปเลี้ยง
EP2 การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


Facebook เทศบาลตำบลสังคม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • แบบยื่นคำร้องทั่วไป
 • ธนาคารกรุงไทย
 • แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • โยธาไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมจัดหางาน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยออนไลน์
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เทศบาลตำบลสังคม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • e-plan
 • ธ.ธกส