เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
74643   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564
ภาพกิจกรรม ทต.สังคม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเ...
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเ...
 • เชิญทุกท่านร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู...
  เชิญทุกท่านร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู...
 • ภารกิจดับไฟป่าทุ่งนาแล
  ภารกิจดับไฟป่าทุ่งนาแล
 • ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกองทุนขยะริ...
  ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกองทุนขยะริ...
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับ
  ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับ
 • ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
  ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
 • ออกพื้นที่สำรวจ การจัดการขยะเปียก Re-...
  ออกพื้นที่สำรวจ การจัดการขยะเปียก Re-...
 • กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต...
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต...
 • 5 ส. หน่วยงานราชการ
  5 ส. หน่วยงานราชการ
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เ...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เ...
 • ประกาศการขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการ...
  ประกาศการขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการ...
 • ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
  แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
ปลัดเทศบาลตำบลสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังคม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลสังคม
คู่มือการใช้งาน ระบบ E-Service ของเทศบาลตำบลสังคม
เทศบัญญัติตลาด
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสังคม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม
โทร.042-441026

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 267
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 183
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 569
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 365
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 09/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 544
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าการบริการประชาชนและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 29/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 493
รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
รายงานการซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุนประจำปี 2567
ลงข่าว : 01/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
ประกาศราคากลางโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 46
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
คำวินิจฉัย คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย 2567 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น ( Best Practice) ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
แจ้งโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อปท. ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
10/06/2567 : จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567 : จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 4 จุด ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567 : จ้างเหมาทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567 : จ้างเหมามหรพส ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567 : ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 81-1037 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2567 : จ้างเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่องและล้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2567 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
EP3 อยากรับน้องไปเลี้ยง
EP2 การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


Facebook เทศบาลตำบลสังคม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงการคลัง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • e-plan
 • กรมสรรพากร
 • แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยออนไลน์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เทศบาลตำบลสังคม
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แบบยื่นคำร้องทั่วไป
 • กรมทางหลวง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ