เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88815   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564
ภาพกิจกรรม ทต.สังคม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • เชิญทุกท่านร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู...
  เชิญทุกท่านร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู...
 • ภารกิจดับไฟป่าทุ่งนาแล
  ภารกิจดับไฟป่าทุ่งนาแล
 • ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกองทุนขยะริ...
  ประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกองทุนขยะริ...
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับ
  ประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับ
 • ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
  ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
 • ออกพื้นที่สำรวจ การจัดการขยะเปียก Re-...
  ออกพื้นที่สำรวจ การจัดการขยะเปียก Re-...
 • กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต...
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต...
 • 5 ส. หน่วยงานราชการ
  5 ส. หน่วยงานราชการ
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เ...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เ...
 • ประกาศการขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการ...
  ประกาศการขอต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการ...
 • ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
  แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
 • ประชาสัมพันธ์โรคไว้รัสตับอักเสบ A
  ประชาสัมพันธ์โรคไว้รัสตับอักเสบ A
 • ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
  ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
ปลัดเทศบาลตำบลสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลสังคม
คู่มือการใช้งาน ระบบ E-Service ของเทศบาลตำบลสังคม
เทศบัญญัติตลาด
เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559
เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2549
เทศบัญญัติการควบคุมการเพาะพันธ์ุยุงลาย
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสังคม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม
โทร.042-441026

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 257
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 167
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 569
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 351
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 09/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 519
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าการบริการประชาชนและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 29/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 484
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เ
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00
ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
รายผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
ลงข่าว : 30/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
รายงานการซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุหมวดงบลงทุนประจำปี 2567
ลงข่าว : 01/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
ประกาศราคากลางโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ
ลงข่าว : 18/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด อปท.
การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.
ขอความร่วมมือ อปท. ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และอนุบาลสุกร
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเิ่มทักษด้านอาชีแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาาคบังคบในปีงบประมาณ .ศ. 2567 ฯ
ขอเชิญร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. ฯ
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ
ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67
ขอกำชับให้หน่วยจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
16/05/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0537 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างเหมาเติมเคมีดับเพลิง จำนวน 31 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท และ น้ำยากำจัดยุง ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1036 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1502 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เงินอุด
03/05/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เงินอุด
03/05/2567 : จ้างทำคู่มือ ตามโครงการอบรมสัมนาผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
EP3 อยากรับน้องไปเลี้ยง
EP2 การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


Facebook เทศบาลตำบลสังคม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • แบบยื่นคำร้องทั่วไป
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยออนไลน์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • กรมสรรพากร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • e-plan
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เทศบาลตำบลสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงมหาดไทย