เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
68795   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
29/11/2566 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 8
22/08/2566 : ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสังคม 47
16/08/2566 : ประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 48
05/10/2565 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2566 82
03/07/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4/2566 90
20/04/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2566 75
09/01/2566 : รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2/2566 83
29/06/2565 : ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 ต่อจากโครงการเดิม บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 205.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ม. 299
27/04/2565 : สถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 216
14/05/2564 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำภาษี 221
14/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2564 257


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1