เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
88812   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองคลัง

นางสุพัตรา ชานัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
091-0608371
นางปิยะนุช เนาว์แก้งใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
080-0075587
นางสาวกัลยาณี แก้ววรรณณา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
065-3917191
นางสาวพิมลวรรณ ทองทาบ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน
092-8322541
นางสาวสุภากรณ์ ภูยาธิโก
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
0652752356
นางสาวโสรญา ยศบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
093-5486459
นางสาวสุวรรณณีย์ บาบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
083-3623548