เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
68789   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ประกาศราคากลาง

ค้นหาจาก :
04/07/2566 : ประกาศราคากลางโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ห้วยวังหมาน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คลส. ถนนเทศบาล 1 บ้านแก้งไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
19/04/2566 : ประกาศราคากลางางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาลซอย 11 บ้านสังคม หมู่ที่ 1 66
08/03/2566 : ประการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ (ฌาปนสถาน) เมรุ บ้านเจื้องหมู่ที่ 4 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 134
21/02/2566 : ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องสลบโค-กระบือ จำนวน ๑ เครื่อง) 73
17/01/2566 : ประกาศราคากลางโรงการก่อสร้างโรงจอดรถจักยานยนต์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จำนวน 2 จุด 70
20/12/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว บ้านสังคม หมู่ที่ 2 76
22/11/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอยทวีชัย 5/2 บ.แก้งไก่ ม.3 79
04/07/2565 : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1, 211
19/07/2565 : ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล 3 ต่อจากโครงการเดิม บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 168
30/06/2565 : ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 164


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1