เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
88810   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนภารัตน์ ป่าเขือ
ครู
0862337905
นางสาววิริยา คำโสภา
ครู
0931178835
นางวนัญญา สามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
0952216943
นางมิลินดา เหง้าแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
0849618505
นางสาวเกษร จินดาหอม
ผู้ดูแลเด็ก
0848967708
นางสาวชุติกาญน์ แสนขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0935232479