เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
68791   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/10/2566 : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสังคม
11/10/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
12/09/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ
28/08/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
28/08/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
06/07/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
30/05/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565
25/11/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
17/05/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
08/08/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2565
17/05/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
28/02/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
11/05/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
29/03/2566 : ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
03/06/2566 : ห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ขายของริมถนน หรือบนทางเท้า ฟุตบาท
03/02/2566 : ประชาสัมพันธ์งดเผาป่า
01/02/2566 : ประกาศรับสมัคร นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี 2566
08/12/2565 : ประกาศเทศบาลตําบลสังคม เรื่อง การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
08/12/2565 : ประกาศเทศบาลตําบลสังคม ประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
05/10/2565 : ประกาศการรับโอนข้าราชการในสายงานผู้บริหาร


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>