เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
88813   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
26/04/2567 : เทศบาลตำบลสังคม รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขตเลือกตั้งที่ 2 ( บ้านสังคม หมู่ 1 และ บ้านสังคม หมู่ 2)กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง
18/01/2567 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567
01/03/2567 : ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสังคมหรือประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบ่าลเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนขยะฯ
08/01/2567 : ขอเชิญร่วมตอบ "แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
08/01/2567 : ขอเชิญร่วมตอบ "แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)
11/10/2566 : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสังคม
11/10/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
12/09/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ
28/08/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
28/08/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก
06/07/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
30/05/2566 : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565
25/11/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
17/05/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
08/08/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2565
17/05/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
28/02/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
11/05/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
29/03/2566 : ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
03/06/2566 : ห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ขายของริมถนน หรือบนทางเท้า ฟุตบาท


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>