เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
88814   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
088-7454659
ว่าง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
นายสนั่น วานิลทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
085-4540668
นายสมบูรณ์ ริธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
093-5525036
นางกัลยาณี มีสติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
095-1812979
นายถาวร ทองทาบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
086-3077063
นายชัยวัฒน์ คำสรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
080-3470251
นายธีรยุทธ ขะพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
065-8807083
นายวิชัย ลาอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
082-1130089
นายรุ่งฤทธิ์ อึ่งพวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
-
นายไตรรัตน์ ป่าเขือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม
093-5598227
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม
064-8892901