เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
88813   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองช่าง

นายสริยันต์ ลิธรรมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0972891722
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายนิรันดร์ หาลีชัย
นายช่างโยธา
0832954600
นายเกรียงศักดิ์ จินดาหอม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0871417975
นายธนกฤต สุขะบูรณะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0648471091
นายพิเชษฐ์ แก่นพรหม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0847798070
นายสุทธิพงษ์ จันทะคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0863690879
นายเกษร มีมาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0845232537