เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
88815   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

16/05/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0537 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างเหมาเติมเคมีดับเพลิง จำนวน 31 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท และ น้ำยากำจัดยุง ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1036 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2567 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 1502 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เงินอุด
03/05/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เงินอุด
03/05/2567 : จ้างทำคู่มือ ตามโครงการอบรมสัมนาผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2567 : ซื้อวัสดุตามโครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาล-ซอยนาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 575.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (เงินอุด
26/04/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567 : ซื้อวัสดุก่อสร้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2567 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (เงินอุดหน
18/04/2567 : จ้างก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกว้าง 6.20 เมตร ยาว 10.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน10 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2567 : โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเข้าเทศบาลตำบลสังคม - นาแล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.29-003 บ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 575.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมพื้นที่ไม้น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
09/04/2567 : จ้างเหมาจัดตกแต่งรถพระพุทธรูปเทศบาลตำบลสังคม และจัดทำสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูป ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2567 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567 : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2567 : จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในสำนักงานเทศบาลตำบลสังคมประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26-
08/03/2567 : จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 จากแยกโรงฆ่าสัตว์ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2376 ขนาด 1.00 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง 535.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยว่า 535.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567 : ซื้อดอกไม้-ไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2567 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2567 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2567 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง