เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
68790   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

กองสวัสดิการสังคม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวรากร พงษ์เมษา
นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
0638944615
นางโชติกา เอี่ยมนูน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0885102741