เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
74   คน
สถิติทั้งหมด
88811   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ออกพื้นที่สำรวจ การจัดการขยะเปียก Re-x-ray 

ลงข่าว: 26/01/2567    7   132

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ รอบที่ ๓ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทั้งนี้จังหวัดหนองคายได้แจ้งแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสำรวจการจัดการถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) (RE-X-RAY) ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในการนี้ เทศบาลตำบลสังคม ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ แล้วทั้ง 4 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ