เทศบาลตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.sang-khom.go.th
นายสุวิน คำภาพงษา
นายสุวิน คำภาพงษา
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
68796   คน
เริ่มนับวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2564
ภาพกิจกรรม ทต.สังคม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566
 • ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
  ภารกิจจับงูเข้าบ้าน
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
  แมลงก้นกระดก พิษร้ายในฤดูฝน
 • ประชาสัมพันธ์โรคไว้รัสตับอักเสบ A
  ประชาสัมพันธ์โรคไว้รัสตับอักเสบ A
 • ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
  ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
 • ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
  ให้ความอนุเคราะห์งานสีดำ
 • โครงการฟุตบอล 11 คน
  โครงการฟุตบอล 11 คน
 • ออกตรวจการก่อสร้างลานวัฒนธรรม
  ออกตรวจการก่อสร้างลานวัฒนธรรม
 • ประกาศรับสมัครการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย
  ประกาศรับสมัครการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย
 • เชิญชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล 11 คน
  เชิญชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล 11 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
 • ภารกิจจับงู
  ภารกิจจับงู
 • อบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภั...
  อบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภั...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห...
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อประกอบการ...
  ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อประกอบการ...
 • ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคลอดก่อนกำหนด
  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคลอดก่อนกำหนด
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ คลอดก่อนกำหนด
  ป้ายประชาสัมพันธ์ คลอดก่อนกำหนด
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
สิบตำรวจโทประพล มีสติ
ปลัดเทศบาลตำบลสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม
ช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลสังคม
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำ...
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม...
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
คู่มือประชาชนการเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยย...
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสังคม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม
โทร.042-441026

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จากจุดเดิมต่อทางหลวงหมายเลข 2376 ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งานขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 1 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 27/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 161
ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 84
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2 งานปรับปรุงบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 569
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 239
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 09/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 280
ประกาศเทศบาลตำบลสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าการบริการประชาชนและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 29/10/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ 398
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
ลงข่าว : 29/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ลงข่าว : 12/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 45
ประกาศหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสังคม
ลงข่าว : 22/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 47
ประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงข่าว : 16/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 48
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1/2566
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 82
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
ลงข่าว : 22/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 61
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 91
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4/2566
ลงข่าว : 03/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 91
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3/2566
ลงข่าว : 20/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 75
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/11/2566 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำทุ่นขนาดเล็ก ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาตกแต่งรถแห่กระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : จ้างเหมารถเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566 : ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
EP3 อยากรับน้องไปเลี้ยง
EP2 การเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน
EP1 การรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
วีดิทัศน์ เทศบาลตำบลสังคม เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน


Facebook เทศบาลตำบลสังคม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เทศบาลตำบลสังคม
 • e-plan
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมสรรพากร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย